مقدمه

مقدمه

مقدمه

نظریه آقای زنجانی نظریه بدیل انقلاب به روایت آقای خمینی و جمهوری اسلامی دست‌پخت وی است. این رساله تحلیلی‌ترین، مستندترین و مستدل‌ترین متنی است که از منظر دینی در نقد جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان آقای خمینی منتشر شده است. رساله زنجانی نقد مشروعیت جمهوری اسلامی از منظر شرعی و استیضاح بنیان‌گذار آن است. به نظر وی اسلام شیعی نه‌ تنها این روش زمامداری و کشورداری را بر نمی‌تابد، بلکه جمهوری اسلامی در تقابل و تعارض با محکمات قرآن، سنت رسول‌الله، سیره امیرالمؤمنین، و موازین فقهی و مبانی شرعی است.