دعا

مناجات سالکان

تباعد و تقرب

تباعد و تقرب از جمله واژه ها کلیدی مناجاتهای ماست. یکی از کارکردهای گسترده دعا رفع تباعد انسان از خداوند و تحقق تقرب آدمی به معبودش است. تباعد نیازی به برنامه ریزی ندارد، همین که خودمان را رها کنیم و از نفس خود غافل شویم، دوری از حق و تباعد صورت می گیرد. اما تقرب نیازمند برنامه ریزی، تهذیب نفس و مداومت در خودسازی است. تقرب به خداوند و در زمره مقربین درگاه او قرار گرفتن از اهداف زندگی مؤمنانه است. پیشگامان مقرّب از لذت حضور مدام برخوردارند.

مناجات سالکان

فرار قدسی

در مناجاتهای عاشقانه ائمه اهل بیت (ع) بارها از عبارتهای هرب و فرار استفاده شده است. فرار از جنس سفر و مهاجرت و خروج و توبه است، اما در آن ظرائفی اختصاصی است. در این دعاها از دو گونه فرار سخن گفته شده است. در فرار اول فقط مقصد گریختن مشخص است: فرار از شیطان و گناه و نفس امارّه به سوی خدا. اما در دعای ابوحمزه چند بار از نوع دیگری از فرار سخن گفته شده است: گریز از او به او، گریز از اسماء جلال به اسماء جمال، از اسم غضب و سخط به اسم رحمت و عفو، از عدالت الهی به فضل ربوبی.

مناجات سالکان

شعبان، بهار عشق ورزی

ماه شعبان یکی از اوقات برجسته مناجات و عشق ورزی با خداوند است. در این ماه خود را آماده شرفیابی به مهمانی الهی در ماه مبارک رمضان می کنیم. از چهار دعای معتبر که از اهل بیت پیامبر (ص) در دست داریم یعنی دعای کمیل، مناجات شعبانیه، دعای ابوحمزه ثمالی و دعای عرفه دو دعای آن متعلق به ماه معظم شعبان است. مناجات شعبانیه همانند دعای کمیل مواجهه علوی با امر قدسی است. مناجات شعبانیه شرح عشق ورزی مؤمنانه است.

سنت تفضّل الهی

امام سجاد (ع) در ضمن دعاهای چهل و چهارم و چهل و پنجم صحیفه سجادیه در استقبال و در وداع ماه رمضان سخن گفته است. این دو دعا مجموعه ای غنی از معارف اعتقادی، موازین اخلاقی و احکام شرعی برگرفته از تعالیم قرآنی به روایت اهل بیت پیامبر (ص) است. بحثهای صحیفه سجادیه بخشی از مباحثاتی است که به صورت مجازی با دانشجویان ایرانی مقیم سنگاپور در تابستان ۱۳۹۰در میان گذاشته شده است.

مناجات سالکان

ماه رمضان از زبان پیامبر

رسول اکرم (ص) در اواخر ماه شعبان خطبه ای در معرفی ماه رمضان ایراد کرده است. این خطبه حاوی دقیق ترین توصیفات از زبان آشناترین آدمیان از ابعاد مختلف مهمترین ماه سال است. پیامبر در این خطبه کوتاه اما پرمغز مردم – و نه لزوما مؤمنان و مسلمانان – را مخاطب قرار داده است. خطبه شعبانیه یا مانیفیست ماه رمضان شامل پنج بخش است: مهمانی بی تکلف خداوند؛ در گرو اعمال؛ فضیلت افطار؛ اخلاق پیوستن و بازگشت؛ درهای باز و درهای بسته.