ادیان و مذاهبزکاتموارد دیگر

وطن و وظیفه در قبال ظلم به دیگری

از جمله وظایف شرعی نسبت به محل زندگی (جایی که انسان به عنوان وطن برگزیده است که ممکن است مولد اوهم باشد) دفاع از آن در مقابل تجاوز اجانب است، این دفاع مشروع است. وظیفه‌ی شرعی دیگر اولویت دستگیری از فقرای آن نسبت به فقرای دیگر سرزمین‌هاست. دین و مذهب مظلوم در وجوب دفاع از وی در حد مقدور تاثیری ندارد. از هر مظلومی با هر عقیده و دین و مذهبی باید در حد مقدور دفاع کرد.
HMouK
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
زکات

زکات پس انداز

مازاد بر مؤونه‌ی سالیانه مطلقا (اعم از آنچه برای مخارج آینده فرزندان در سالهای بعد، روز مبادا، و پس انداز واقعی کنار گذاشته) به شرطی که مجموعا از نصاب بیشتر باشد مشمول دو و نیم درصد انفاق واجب در راه خداست.
HMouK
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
زکاتخمس

زکات درآمد مازاد براحتیاج

امور مشمول زکات منحصر به غلات اربعه و انعام ثلاثه و مسکوک طلا و نقره نیست، حداقل تجارت را هم شامل می‌شود. درآمد ناشی از کسب در صورتی که از مخارج سالانه زیاد بیاید و پس‌انداز شود (از قبیل وجه نقد در بانک و مانند آن) مشمول زکات است، به شرطی که از حد نصاب بیشتر باشد. نصاب زکات وجه نقد معادل ارزش ۷۲ گرم (۱۵ مثقال عرفی) طلا است. اگر سر سال بیش از این مقدار پس‌انداز یا مال‌التجارة داریم می‌باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن را…
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۱۷
حقوق زنانخمس

سیادت از طریق مادر

سیادت مایه‌ی هیچ امتیاز شرعی نیست و از طریق مادر نیز منتقل می شود. برخی فقها از جمله سیدمرتضی و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق تفاوتی بین سیادت از طریق مادر و پدر نگذاشته اند وحق همین است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
خمس

احکام خمس

یک) بنده حقوق ماهیانه دریافت می کنم، برای محاسبه خمس یک روز در سال حساب می کنم در طول یک سال قبل چقدر پس انداز کرده ام. بیست درصد آن را خمس می دانم. صحیح است؟ پاسخ: بله.   دو) آیا تفاوتی دارد که این درآمد متعلق به مرد خانه است یا زن خانه؟ پاسخ: خیر.   سه) آیا لازم است اقلامی که در خانه موجوداست را نیز حساب کرد؟ مثلا سال قبل این روز 10 کیلوبرنج و دوکیلو گوشت توی خونه داشتیم، یکسال بعد، مثلا 12 کیلو برنج و…
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
خمس

مسائل خمس

اگر شخصی هر ماه مقداری پول پس اندازه کند برای خرید خانه در آینده و در این بین در مواقعی که حقوق ان کفاف زندگی اش را ندهد و باعث شود که از آن مبلغ برداشت کند و مصرف کند، ایا به آن پس از انداز یا مبلغ برداشت شده خمس تعلق می گیرد؟   پاسخ: خیر.   شخصی مبلغی از بانک وام گرفته است که باید هر ماه قسط ان بپردازد. اگر اصل مبلغ وام گرفته شده در ماه مقداری از آن را مصرف کند آیا به آن خمس…
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
خمس

گدا و سائل

پرسش: در یکی از ویدیوهای شما در مورد انفاق شما به آیه ای از قرآن اشاره می کنید که می فرماید به "سائلین" کمک کنید. بعد شما اشاره می کنید که "اینهایی که می گویند در راه خدا کمک کن". اگر درست متوجه شده باشم "سائل" به همان معنی گدا ست. با این فرض،  آیا همیشه باید به گداها کمک کرد؟ به همه گداها؟ آیا شرایطی دارد؟ آیا تفاوتی هست بین کسی که می گوید در راه خدا و آنکه نمی گوید؟ از یک طرف اینها سازمان یافته هستند، خیلی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
خمس

سادات ایرانی و وجوهات شرعیه

پرسش: با توجه به پاسخ شما در باره سادات ایرانی گمانم اینست که در تحلیل و تفسیر از آیه شریفه تفاوتی بین درک من و نگاه شما موجود بوده است و آن قطعیت استحقاق خاندان پیامبر از نظر من بوده است. همان نگاهی که در جامعه امروز ایران و فقه وجود دارد و آن عدم استحقاق سایر فقرا و ... وجوهات میباشد. بنا بر نگاه شما این مبلغ به همه فقرا  و مساکین و ... می رسد. اما نهایتا به جواب خویش در مورد ریشه سید در تاریخ ایران نرسیدم.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
خمس

مصرف خمس

پرسش: سهم امام در زمان ما در چه اموری مصرف می شود؟     پاسخ:  مصرف اصلی خمس (نه فقط سهم امام) رفع حوائج مستمندان و امور فی سبیل الله (امور خیریه‌ی اسلامی) با اولویت تعلیم و ترویج فرهنگ دینی است. ۶ شهریور ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
خمس

سادات ایرانی

پرسش: من یک سید هستم . عده ای به قربان جدم رسول الله می روند و عده ای هم می گویند ایرانیها در زمان حمله اعراب نا خودآگاه به این لقب نامیده شدند و هیچ ارتباطی به رسول خدا و ائمه ندارند. به راستی که دچار یک سردرگمی شده ام . آیا ما از نسل ائمه هستیم یا نسلی هستیم که به خاطر هوس بازی عربها ناخواسته به این دنیا آمده ایم؟   پاسخ: تحقیق در سیادت افراد را در علم انساب دنبال می کنند. معمولا سادات شجره نامه خود را…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
خمس

خمس و پس انداز تأمین آتیه‌ی فرزندان

پرسش: من مادر دو دختر هستم و از درآمد ماهانه ام چیزی برای تامین آینده فرزندانم پس انداز می کنم. آیا سر سال این پس انداز مشول خمس است؟   پاسخ: پس انداز در حد متعارف برای تامین آینده‌ی فرزندان مشمول خمس نیست. موفق باشید. ۱۱ مرداد ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۵
خمس

تفاوت مالیاتهای شرعی و عرفی

در زمان پیامبر (ص) زکات پرداخت می شده، خمس غنائم هم اخذ می شد و مالیات دیگری نبوده است. در دوران خلفای اموی و عباسی و بعد از آن زمامداران مالیاتی به عناوین خراج، عشریه یا غیر آن از مردم می گرفته اند، زکات نیز به مصارف شرعی می رسیده است. از زمان امام موسی کاظم (ع) پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب شده است. در دوران جدید مالیات هزینه شهروندی است که صرف امنیت، آبادی، توسعه، بهداشت و آموزش عمومی شده اجبارا اخذ می شود. مالیات دینی در دنیا امر…
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۱۲
حجخمس

استطاعت، حج و خمس

۱- استطاعت حج در چیست ؟ پاسخ: توانایی مالی تامین هزینه رفت و برگشت و اقامت و مخارج زندگی عائله‌ی تحت تکفل در زمان سفر در حد متعارف و نیز توانایی بدنی برای سفر و نبودن مانع برای سفر حج را استطاعت می گویند.اگر این توانایی ها فراهم بود، فرد مستطیع است و حج بر او واجب است. ۲- در زمان فعلی ، استطاعت به زمان ثبت نام است ؟ یا زمان اعلام اسامی ؟ پاسخ: در نخستین سالی که مستطیع شد ثبت نام بر او واجب است. ۳- آیا…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
خمس

مالیات دینی

پرسش: بنده باید خمس بپردازم.  با توجه به مطالعات اخیرم متوجه شدم وجوب  دادن خمس ارباح مکاسب چندان مقتن نیست. با توجه به اینکه در صورت وجوب، خود را مدیون خوام دانست، لطفا راهنمایی کنید چکار کنم. پاسخ: پرداخت مالیات دینی در کنار نماز از وظایف شرعی هر مسلمانی است بی هیچ تردیدی. این مالیات دینی از زکات و خمس و کفاره و صدقه بیرون نیست. بسیاری از شیعیان خود را مشمول زکات نمی دانند، خمس هم اگر پرداخت نشود، یقینا واجبی از واجبات الهی  ادا نشده است و فرد…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳
ارثخمس

ارث خمس ندارد

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟   پاسخ: یک. ارث خمس ندارد. دو. اموال انسان زائد بر مؤونه  سر سال مشمول خمس است. سه.  زیور آلات و جواهرات در حد متعارف برای بانوان جزء مؤونه است. موفق باشید محسن کدیور
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳
خمس

خمس یا زکات یا مالیات دولتی؟

مالیات دولتی و انفاقهای دینی دو امر مجزا از هم هستند و یکی جای دیگری نمی گیرد. انفاق واجب شرعی که «همه اموال» انسان بیش از کفاف سالانه‌ی او را در بر می گیرد یکی است. مقدار آن بین بیش از یک چهلم و کمتر از یک پنجم است.حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف یاشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۶
خمس

«سیادت» جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست

دلیل تفاوت سادات با غیرسادات در خمس وزکات عمدتا روایات است. تفاوتی که بین صدقات و غنیمت گذاشته می شود، بیشک بین خمس ارباح مکاسب و زکات نیست، تا یکی بر دیگری شرفی داشته باشد. اصولا کلیه مومنان نیازمند بدون توجه به نسب و حسب می باید حوائجشان با انفاق رفع شود و مطابق مسلمات تعالیم اسلامی تفاوتی بین ذریه پیامبر و دیگر مومنین نیست. در حقوق مالی نسب و حسب امتیاز محسوب نمی شود، تقدم نیز به علم و تقوی و جهاد است که هیچکدام منجر به امتیاز مالی…
HMouK
۱۳۹۱/۱۱/۱۶
خمس

طریقیت مجتهدان و موضوعیت مصرف صحیح وجوهات شرعیه

حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف یاشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد. پرداخت وجوهات شرعیه و مصرف صحیح آن موضوعیت دارد، مجتهدان طریقیت دارند نه موضوعیت، از هر یک از طرق معتبر که اهداف خمس که مهمترینش رفع حوائج مستندان و مصرف فی سبیل الله است تامین شود برائت ذمه حاصل می شود
HMouK
۱۳۹۱/۱۱/۱۶
خمس

موازین تصرف در وجوهات شرعیه و انفال

تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری است. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد. انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۲۹
خمس

ادله‌ی هزینه کردن خمس در نظر رایج فقهای شیعه

نظر اتفاقی فقهای شیعه در قرون اخیر این است که سهم امام (بخش اول خمس) در زمان غیبت به نایبان ایشان یعنی فقهای عادل پرداخت شود یا با اجازه‌ی ایشان در اهم امور ضروری دینی از قبیل نشر علوم دینی و کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب علوم دینی هزینه شود. هزینه کردن بخش دیگر خمس (سهم سادات) توسط خود مکلف در میان فقراء و مساکین و درراه ماندگان مستحق مجاز است. می توان با رفع حاجت سادات مستحق چه کمتر از نصف و چه بیشتر از نصف بخش باقیمانده را به…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۰۲
خمس

پرداخت خمس اما نه به مراجع

پرسش: می خواستم خمس خود را بپردازم ولی چون هیچ کس قابل اعتمادی پیدا نکردم  خودم شروع به هزینه کردن آن کردم، ولی راضی نیستم. می خواستم بدانم چگونه آن را هزینه کنم؟ یا آیا فرد قابل اعتمادی سراغ دارید؟ اصلا چرا حتما باید به مرجعی داده شود؟   پاسخ: پرداخت مالیات دینی یکی از واجبات شرعی است. در اینکه خمس از طریق مراجع در مصارف پیش بینی شده  مصرف شود اگرچه بین مراجع معاصر اتفاق نظر است اما در گذشته طرق دیگری هم مشروع محسوب می شده است. راز…
HMouK
۱۳۹۱/۰۹/۲۶
خمس

خمس و معنای غنیمت در لغت عربی

پرسش: چرا در مذهب شیعه خمس را واجب می دانند؟ با توجه با آیه ۴۱ سوره مبارکه انفال که تنها آیه است که مورد خمس آمده وآن هم اشاره با یک پنجم غنائم جنگی. آیا واجب بودن خمس دیگر دلیلی قرآنی دارد و از جمله واجبات بشمار می رود؟   پاسخ: مستند اصلی حکم خمس در شیعه آیه ۴۱ سوره انفال است. معنای غنیمت آنچنانکه راغب اصفهانی در المفردات و جوهری در الصحاح ودیگر لغویون متذکر شده اند هر بهره ای است، و بهره ای که با پیروزی در جنگ بدست می…
HMouK
۱۳۹۱/۰۷/۱۶
خمس

مالیات دولتی و خمس

پرسش: با توجه به اينكه بسياري از كارمندان دولت، كسري حقوقي بعنوان ماليات دارند و اين مبلغ ( براي اينجانب در حدود ۲۰%) هر ماه قبل از دريافت حقوق كسر مي گردد، آيا در اين صورت بحث خمس نيز به قوت خود باقي مي باشد؟ به عبارتي ، شايد قبلا مثلا بحث “خمس” بعنوان يكي از اركان درآمدي حكومت اسلامي شناخته مي شد، حال وقتي چنين راه هاي درآمدي براي حكومت اسلامي متصور مي باشد و چه بسا ، مالياتي كه يك كارمند پرداخت مي كند ، شايد ده ها…
HMouK
۱۳۹۱/۰۷/۱۶
خمس

طریق پرداخت، محاسبه و مصرف خمس

پرسش: باتوجه به اینکه علما می فرمایند خمس اموال راباید پرداخت اما درمورد چگونگی محاسبه ی آن وخرج کردن آن توضیحی نمی دهند لطفا بفرمایید باتوجه به نحوه ی زندگی امروز که باید وام بگیری تا هزینه تحصیلی فرزندانت را بپردازی، باید اقساط خانه وماشین و... را بپردازی، پرداخت خمس چگونه قابل توجیه است؟ نحوه پرداخت خمس دراین زمان چگونه است؟ و به چه مرجعی باید پرداخت؟ همین که پرداخت کردی از گردنت ساقط می شود وتو مسوول هزینه کردن آن توسط آن مرجع نیستی ومورد سؤال واقع نمی شوی؟…
HMouK
۱۳۹۱/۰۵/۱۳
خمس

ریشه اختلافات در مسئله‌ي خمس

پرسش: اینجانب اخیرا مطالعاتی در باب خمس انجام داده ام و متوجه این موضوع شده ام که تفاوت نسبتا زبادی بین نظر علمای اهل سنت و شیعه نسبت به این موضوع وجود دارد. سوال اصلی اینست که حق با کدامیک است و چرا اینقدر اختلاف بین این دو فرقه در این مساله وجود دارد؟ آیا  فتوای خمس صادره از علمای شیعه در طول تاریخ به همین شکل بوده و یا دستخوش تغییر شده است.  آیا علاوه بر آیه خمس روایاتی هم وجود دارد که در آن وجوب خمس را آن…
HMouK
۱۳۹۱/۰۴/۲۹