مرداد ۱۷, ۱۳۸۲

اعتراض به نقض نهادینه آزادی بیان(IMAGE)

سخنرانی در مراسم روز خبرنگار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران قطعنامه روزنامه نگاران متحصن سخنرانی در مراسم روز خبرنگار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران روز