تیر ۱۲, ۱۳۸۵

نگاهی به فلسفه آقا علی مدرس طهرانی(زنوزی)

آقاعلی مدرس طهرانی (متولد۱۲۳۴ق/۱۸۱۸م اصفهان و متوفی ۱۳۰۷ق/۱۸۸۹م مدفون در شهر ری) فرزند ملا عبدالله مدرس زنوزی(متوفی ۱۲۵۷ق) بزرگترین حکیم مکتب فلسفی تهران و یکی