اردیبهشت ۸, ۱۳۸۶

نقد سخنرانی اسلام و حقوق بشر

آقای عبدالله نوری وزیر پرسابقه ی کشور و نماینده دوره های مختلف مجلس از وقتی از زندان آزاد شده شب های جمعه اول هر ماه