مهر ۱۳, ۱۳۸۶

حیات طیبه

محسن كديور در سخنراني خود در در حسينيه ارشاد (شب ۲۳ رمضان، ۱۲ مهر ۱۳۸۶) به مناسبت شب هاي احيا، به بيان تفاوت هاي معنويت