شهریور ۴, ۱۳۹۰

ضیائی به نورالانوار پیوست

دکتر حسین ضیائی استاد اسلام شناسی و ایران شناسی و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا پس از عمری خدمت به فرهنگ و خرد ایرانی به نورالانوار پیوست.