آذر ۲۶, ۱۳۹۱

پرداخت خمس اما نه به مراجع

پرسش: می خواستم خمس خود را بپردازم ولی چون هیچ کس قابل اعتمادی پیدا نکردم  خودم شروع به هزینه کردن آن کردم، ولی راضی نیستم.