بهمن ۱۴, ۱۴۰۲

اخبار

مراسم تدفین و ترحیم پدر

إنّا لله وإنّا إلیه راجعون. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما
منوچهر کدیور (۱۴۰۲-۱۳۰۸) معلم فرزانه و نویسنده آزاده دار فانی را وداع کرد و به سرای باقی شتافت.
مراسم تدفین: گلزار دارالرحمه شیراز، مجاور سالن ترحیم ، یکشنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۱ صبح. 
مراسم ترحیم: شیراز، مسجد دانشگاه شیراز، بلوار جمهوری، یکشنبه ، ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۳۰-۱۵؛ فسا، مسجد جامع، سه شنبه، ۱۷ بهمن، ساعت ۱۶:۳۰-۱۵؛ مجلس یادبود در تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.
خانواده های کدیور، تدین، نصیرزاده، مهاجرانی، رودی و سایر بستگان