مراسم تدفین و ترحیم پدر

 

إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما

منوچهر کدیور (۱۴۰۲-۱۳۰۸)

معلم فرزانه و نویسنده آزاده

دار فانی را وداع کرد و به سرای باقی شتافت.

مراسم تدفین:

گلزار دارالرحمه شیراز، مجاور سالن ترحیم ، یکشنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۱ صبح 

مراسم ترحیم:

شیراز، مسجد دانشگاه شیراز، بلوار جمهوری، یکشنبه ، ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۳۰-۱۵

فسا، مسجد جامع، سه شنبه، ۱۷ بهمن، ساعت ۱۶:۳۰-۱۵ 

مجلس یادبود در تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.

خانواده های کدیور، تدین، نصیرزاده، مهاجرانی، رودی و سایر بستگان