مقالهسخنرانی

آشنايي ايرانيان با كانت

مجموعه مقالات علمی پژوهشی سمینار کانت (مطالعات انتقادي در فلسفه كانت)، تهران، 28 تا 30 آذر 1383، ویراستار ضیاء موحد. مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، تهران، 1386، صفحه 67 تا 100. چکیده : نزديك150 سال است كه نام ايمانوئل كانت( 1724-1804) فيلسوف بزرگ آلماني بر زبان نخبگان ايراني جاري است.اين دوران آشنايي به سه مرحله قابل تقسيم است: مرحله ا ول: آشنايي گذرا ومقدماتي1936-1862 در اين مرحله هفتاد و پنج ساله نخبگان ايراني كانت را به عنوان يكي از فلاسفه بزرگ اروپايي شناخته به نامش در برخي كتابها تصريح…
kadivarad33
۱۳۸۶/۰۹/۲۰
سخنرانی

نگاهی به فلسفه آقا علی مدرس طهرانی(زنوزی)

آقاعلی مدرس طهرانی (متولد1234ق/1818م اصفهان و متوفی 1307ق/1889م مدفون در شهر ری) فرزند ملا عبدالله مدرس زنوزی(متوفی 1257ق) بزرگترین حکیم مکتب فلسفی تهران و یکی از پنج چهره شاخص حکمت متعالیه است. اهم آثار وی عبارتند از بدایع الحکم- معتبرترین کتاب حکمت متعالیه به زبان فارسی- ،تعلیقات اسفار ملاصدرا و رساله در معاد جسمانی،حمل و وجود رابط که در سه جلد بنام «مجموعه مصنفات حکیم مؤسس» منتشر شده است. آقا علی متجاوز از چهل سال در حوزه تهران به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته، از جمله بیست سال مدرس رسمی…
adamin
۱۳۸۵/۰۴/۱۲
انتشارات‌ روزنامه اطلاعات‌،تهران‌ 1378، 1937 صفحه مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ مؤسس‌ آقا علی مدرس‌ طهرانی ‌

مجموعه‌ مصنفات‌ حكيم‌ موسس‌ آقا علي مدرس‌ طهراني ‌

آقای‌ علی‌ مدرس‌ طهرانی‌ (۱۳۰۷ـ۱۲۳۴ هـ ق‌) فرزند ملاعبدالله‌ مدرس‌ زنوزی‌، یکی‌ از چهره‌های‌ شاخص‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از چیره‌دست‌ترین‌ شارحان‌ آراء صدرالمتالهین‌ است. بارزترین‌ ویژگی‌ آقا علی‌ که‌ وی‌ را در زمان‌ حیاتش‌ شایسته‌ عنوان‌ فاخر”حکیم‌ موسس” کرد، تصرف‌ وی‌ در مبانی‌ و ارائه‌ تقریرهای‌ تازه‌ از اصول‌ صدرایی‌، نقد حکیمانه‌ آرا صدرالمتاهلین‌ و ارائه‌ نظ‌ریات‌ جدید در چندین‌ مسئله‌ فلسفی‌ است‌. مهمترین تالیف مدرس طهرانی ”بدایع‌الحکم‌” است که می توان از آن به عنوان معتبرترین‌ کتب‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از با ارزشترین‌ آثار فلسفی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ یاد…
kadivarad33
۱۳۷۸/۰۲/۱۱