حکومت انتصابی

حکومت انتصابی

جلد سوم اندیشه‌ی سیاسی در اسلام، در ۳۱۶ صفحه، تصحیح جدید، اردیبهشت ۱۳۹۳. مفهوم "انتصاب" پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت‌، تا آنجا که امروز «انتصاب‌» پس از «ولایت‌»دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت‌حکومت اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی‌، به تأمل و تحقیق‌درباره نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون «حکومت انتصابی‌» سخن به میان آوریم‌.
adamin
۱۳۹۳/۰۲/۱۸
مصاحبه کوتاه

اعتراض به فشار شدید بر مطبوعات و دفاع از سردبیر ماهنامه آفتاب

محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس از جمله روحانيون نوگراي ايران است كه به خاطر انتقاد از مسايل سياسي، طعم تلخ زندان را نيز چشيده است. او كه اكنون رئيس انجمن دفاع ازآزادي مطبوعات است در گفت و گويي با روز، ضمن اعتراض به حكم صادره عليه عيسي سحرخيز، فضاي فرهنگي و رسانه اي امروز را نيز تصوير کرده است. -از نظر شما فضاي فرهنگي امروز چگونه است وچه ارزيابي از آن داريد؟ در شرايط فعلي كشور به لحاظ فرهنگي در يكي از بسته ترين دوران پس از انقلاب بسر…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۹/۲۲