حكومت انتصابي (مقالات ماه‌نامه‌ی آفتاب)

مشخصات نُه قسمت منتشرشده از مقالات حکومت انتصابی در ماهنامۀ آفتاب در تهران:

۱. حکومت‌ انتصابی، آذر ۱۳۷۹، شمارۀ ۱، ص ۸ تا ۱۳؛

۲. تبیین مفهومی حکومت انتصابی، دی ۱۳۷۹، شمارۀ ۲، ص ۴۴ تا ۵۱؛

۳. انتساب، انتصاب و انتخاب، اسفند ۱۳۷۹، شمارۀ ۳، ص ۶۶ تا ۷۱؛

۴. کشف ولیّ امر، خرداد ۱۳۸۰، شمارۀ ۵، ص ۴۰ تا ۴۹؛

۵. خبرگان منصوب، مرداد ۱۳۸۰، شمارۀ ۶، ص ۵۸ تا ۶۵؛

۶. نظارت بر عملكرد ولي فقيه، شهریور ۱۳۸۰، شمارۀ ۷، ص ۵۸ تا ۶۵؛

۷. بررسی مستندات روایی، دی ۱۳۸۰، شمارۀ ۱۱، ص ۶۰ تا ۶۹؛

۸. حكومت انتصابي ابتكار متشرعه نه راه حل شارع، بهمن ۱۳۸۰، شمارۀ ۱۲، ص ۶۴ تا ۶۹؛

۹. ریشه‎یابی حکومت انتصابی در جمهوری‌اسلامی( تحلیل انتقادی مراحل سه‌گانۀ اندیشۀ سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قبل از زمامداری)، فروردین ۱۳۸۱، شمارۀ ۱۴، ص ۵۴ تا ۶۱.

 

اگر متن پی دی اف قسمتهای ۱ تا ۴ و ۹ را در در اختیار دارید لطفا ارسال کنید تا مجموعه‌ی فوق کامل شود.