طهارت

طهارت و نجاست

هرآنچه از جانب طبع سلیم انسانی و اصول بهداشتی ناپاک شناخته می‌شود از مصادیق نجاست است و اجتناب از آن برای نظافت و در زمان عبادت لازم است. اجتناب از کلیه‌ی نجاسات منصوص در زمان نماز و حج واجب و تطهیر از نحاسات غیرمنصوص (امور غیربهداشتی مورد نفرت طبع انسانی) در زمان عبادات بلکه مطلقا مطابق احتیاط و افضل است. آب مطلق - اعم از قلیل و کثیر - مطلقا در ملاقات با نجس یا متنجس نجس نمی‌شود، مگر این‌که نجاست بر آب غلبه کرده فاسد شود، به‌نحوی که رنگ،…
HMouK
۱۳۹۳/۱۲/۲۳
جنس مخالفآشامیدنی‌ها

مجلس باده گساری و تماس بدنی با نامحرم

پرسش: اینجانب دانشجوی ... دانشگاه …. هستم و چند سال است که در خوابگاه دانشجویی زندگی میکنم. تقریبا مذهبی هستم و نماز و روزه و سایر امورات شرعی را انجام میدهم و اهل نماز جماعت هستم اما نمی توانم با آدم های خیلی مذهبی زندگی کنم و بیشتر دوستان و هم اتاقی هایم زیاد مذهبی نیستند. گاهی اوقات با دوستان و اخیرا با تعدادی از دخترهای هم دانشکده ای برای تفریح به خارج شهر می رویم. همیشه در این جمع ها سعی میکنم اعتقادات خود را حفظ کنم و احیانا بدون…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
آشامیدنی‌ها

حرمت نوشیدن مطلق مشروبات الکلی

نوشیدن مشروب الکی با هر درصدی از الکل ولو بسیار اندک شرعا حرام است. عباداتی از قبیل نماز و روزه و حج در حال مستی مقبول نیست. شرب خمر از گناهانی است که در ادله‌ی معتبر پرهیز موکد از آن را از مومنان خواسته شده است. اینکه برخی ملل توسعه یافته مشروب الکی می نوشند، دلیل جواز آن برای مسلمانان نیست. حتی اگر برخی نظرات پزشکی موید مصرف متعادل مشروب الکلی باشد، این هم باعث رفع حرمت مشروبات الکلی نمی شود. قرآن کریم علیرغم اذعان به وجود برخی منافع در…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۱۸