مقالهبخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

بازخواهي مطالبات نخستين

بازخواهي  مطالبات  نخستين آرمانهاي  نخستين  انقلاب  اسلامي  به  دو بخش  سلبي  و ايجابي  قابل  تقسيم  است . انقلابيون  در وجه سلبي  انقلاب  همداستان  بودند. وابستگي ، ظلم ، تبعيض ، دين ستيزي  و اسلام زدايي  از جمله محورهايي  بودند كه  همگان  در سلب  و رفع  آنها مشترك  بودند. وجوه  ايجابي  انقلاب  اسلامي عبارت  بودند از استقلال ، آزادي ، عدالت ، مشاركت  و اسلام . در اين  وجوه  ايجابي  اجماع پيشين  در كار نبود. در محورهاي  استقلال  و عدالت  و، تا حدودي  مشاركت  مردم ، اتفاق نظر نسبي  مشاهده مي…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش هفتم : جنبش اصلاح طلبي

تاملي در پيام انتخاب دوم خرداد ۷۶

  انتخابات  دوم  خرداد 76 نقطه  عطفي  در سير تحولات  جامعه  ماست . نزديك  به  نوددرصد از واجدين شرائط راي  در اين  انتخابات  شركت  كردند. اين  اعتماد اكثريت  جامعه  به  نظام  اسلامي  موفقيت  بزرگ و قابل  افتخاري  است . نكته  دوم  اين كه  در اين  انتخابات  نامزدي  توسط مردم  با راي  قاطع  برگزيده  شد كه  از سوي  مجامع و نهادهاي  رسمي  حمايت  نمي شد، بلكه  نامزد نهادهاي  رسمي  كه  از سوي  صداوسيما، نمازهاي جمعه ، و... با زبانهاي  مختلف  تبليغ  مي شد فرد ديگري  بود، علي رغم  حجم  بسيار وسيع …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
مقالهبخش هفتم : جنبش اصلاح طلبي

از اردكان تا نائين راهي نيست

  سخنان  دوم  خرداد هفتاد و هفت  سيدمحمد خاتمي  در دانشگاه  تهران  تفسير متين  اهداف  انقلاب اسلامي  بود. بي كم  و كاست . مشكلات  روزمره  اداره  جامعه ، مسائل  خاص  هشت سال  جنگ  و فشارهاي  مختلف  خارجي  باعث  شده  بود كه  برخي  از اهداف  متعالي  انقلاب  اسلامي  كمتر فرصت ظهور و بروز بيابد. سخنان  رئيس جمهوري  در دانشگاه  حال  و هواي  معطر روزهاي  به  يادماندني انقلاب  را داشت . شنوندگان  او نيز همان  شور و شعف  روزهاي  پرخاطره  پيروزي  انقلاب  را داشتند. اين  دومين  شخصيت  بلندپايه  جمهوري  اسلامي  بود كه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵