شرح آثار عرفانی فارسی سهروردی

شرح رساله‌ی آواز پر جبرئیل

یکی از بیماردلان مبتلا به «تعصب» مصطلحات ائمه‌ی طریقت و مشایخ صوفیه را استهزاء کرده از جمله بر این حکایت خواجه ابوعلی فارمدی ایراد کرده است: «چونست که کبودپوشان (اهل طریقت/ صوفیان) بعضی اصوات را پر جبرئیل می خوانند؟» پاسخ خواجه: «بیشتر چیزها که حواس تو مشاهده‌ی آن می کند همه آواز پر جبرئیل است. از جمله آوازهای پر جبرئیل یکی توئی.» اما «این منکرِ مدعی تعصب بی‌فایده می‌کرد که چه معنی این کلمه را فرض توان کرد الا هذیانات مزخرف؟» سهروردی عزم شرح آواز پر جبرئیل می‌کند. بال و…
HMouK
۱۳۹۳/۰۷/۲۰
دیگر امور اعتقادی

رؤیاهای وقایع آینده

پرسش: چگونه گاهی انسان در خواب صحنه ای را می بیند که در آینده اتفاق می افتد؟ با توجه به اینکه گذشته و آینده وجود ندارند. همچنین روح بدون بدن نمی تواند از اجسام مطلع شود. پاسخ: عالم رؤیا زمان ندارد. نسبت به عالم دنیا رؤیا می تواند مربوط به گذشته یا آینده باشد. گذشته وجود داشته است و آینده نیز وجود خواهد داشت. اطلاع روح آدمی از اجسام ممتنع نیست. امری ممکن است. موفق باشید.
HMouK
۱۳۹۲/۰۴/۱۴
مرگ، برزخ و آخرت

حیات برزخی

پرسش: با توجه به ماجرای عزیر پیامبر و یا سخن حضرت عیسی در مورد عدم اطلاع از پیروانش بعد از معراج و یا آیاتی که می گویند مردگان چیزی از زندگان نمی شنوند و یا نمی توانند حاجتی را برآورند ، مسئله شفاعت و توسل و زیارت ائمه چه می شود ؟ (بقره ، آيه 260. - روم 52 - نحل 20، 21 - فاطر 14 - احقاف 5 - مائده: 116 و 117 - فاطر 22 - نمل 80) پاسخ: الف. آیاتی که اشاره کرده اید بر دو دسته اند: دسته…
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۳
مرگ، برزخ و آخرت

اصالت روح و راز آداب تجهیز بدن میت

پرسش با توجه به اینکه اصل انسان روح اوست و جسم در هرحال قبل و بعد از مرگ فانی است، آداب پس از مرگ از قبیل شستشو و کفن و تلقین میت و نحوه ی گزاردن در قبر که همه مربوط به جسمی است که بسیار در اسلام به فانی بودن آن اشاره شده است چه لزومی دارد؟ آیا این هم مربوط میشود به برداشت شخصی هر کس ازدین که یک فقیهی این برداشت را داشته و به همه ی مردم تسری داده؟ آیا این عقیده ی من درست است…
HMouK
۱۳۹۱/۰۹/۰۳