یادداشت

مخالفان مرجعیت رهبری در جامعه‌ی مدرسین

بر اساس اسناد آقایان طاهری خرم‌آبادی، مشکینی، طاهر‌شمس، آذری و مومن با اعلام مرجعیت رهبری مخالف بوده اند. احتمال اینکه فقیه محترم شورای نگهبان برای حفظ نظام تقیه یا توریه کرده باشند، و از سر مصلحت یا دفع ضرر خلاف واقع گفته باشند منتفی نیست. یعنی جناب آقای مومن و مرحوم طاهری خرم آبادی به دلیل اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای جلسه جامعه را ترک کرده بودند، بعدا هم به آیت الله منتظری گزارش کرده بودند، اما اکنون مصلحت حفظ نظام که اوجب واجبات است اقتضا می کند واقع…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
نقد و بررسی

نقد «دفاع طاهری خرم آبادی از حقوق منتقدان»

۱۹ شهریور ۱۳۹۲ مباحثات (مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت) در پی انتشار برخی اکاذیب درباره آیت الله طاهری خرم‌آبادی؛ تکذیب ادعای برخی رسانه‌ها توسط آیت الله مومن حضرت آیت الله محمد مومن ادعای برخی از رسانه‌ها درباره اعتراض ایشان و مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی و ترک جلسه در زمان تعیین نام مراجع جائز التقلید را تکذیب کرد. به گزارش مباحثات، یکی از روحانیون ساکن خارج از کشور به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی مدعی شده بود آن مرحوم و آیت الله محمد مومن در…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
نقد و بررسی

نقد «دفاع طاهری خرم آبادی از حقوق منتقدان»

مباحثات (مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت)، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ در پی انتشار برخی اکاذیب درباره مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی؛ تکذیب ادعای برخی از رسانه‌ها از سوی آیت الله مومن حضرت آیت الله محمد مومن ادعای برخی از رسانه‌ها درباره اعتراض ایشان و مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی و ترک جلسه در زمان تعیین نام مراجع جائز التقلید را تکذیب کرد. به گزارش مباحثات، یکی از روحانیون ساکن خارج از کشور به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی مدعی شده بود آن مرحوم و آیت الله…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۲