یادداشت

جامعه شناس نواندیش و فقیه جزم اندیش

فقه و کلام بر علوم انسانی و اجتماعی و تجربی ولایت و قیمومت ندارند. لازمه داد و ستد فکری پذیرش بشری بودن فقه و کلام و عدم قداست آنهاست. فقه و کلام سنتی چندین قرن است از شکوفایی و پیشرفت باز مانده است. رفع این نقیصه متوقف بر به رسمیت شناختن نقش علوم سکولار است. اخلاق علمی اقتضا می کند که متکلمان و فقیهان سنتی به جای زبان تهدید و تفرعن با منطق استدلال و برهان با اساتید علوم غیردینی در فضائی آزاد وارد گفتگوی خردمندانه با حقوق مساوی شوند.
HMouK
۱۳۹۸/۱۲/۱۹
مقالهسخنرانی

فیلسوف آشنا گفتگوی ناشناخته:بحثی در میزان آشنایی مسلمانان و ایرانیان با سقراط

خلاصه مقاله: سقراط نقطه عطفي در تاريخ انديشه است. با آنكه كتاب و رساله أي ننوشت،‌اما روشي از خود به جا گذاشت كه برجسته ترين محور انديشه و فلسفه اوست. به نقل افلاطون سقراط مي گويد: “من دانشي ندارم و تعليم نمي كنم، من مانند مادرم فن قابلگي دارم، او كودكان را در زادن مدد مي كرد، و من نفوس را ياري مي كنم.” درخشان ترين ميراث سقراطي “شيوه گفتگو” است و حاصل آن زايش معرفت. با آنكه از آغاز نهضت ترجمه فلسفه يونان به زبان عربي، مسلمانان سقراط را…
kadivarad33
۱۳۸۰/۱۲/۰۵
سخنرانی

فيلسوف آشنا، گفتگوي ناشناخته، بحثي در ميزان آشنايي مسلمانان وايرانيان با سقراط فيلسوف گفتگو

اشاره :طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه 5و 6و اسفندماه سال جاري سميناري با عنوان "سقراط; فيلسوف گفت وگو" از سوي مركز گفت وگوي تمدنها و دفتر پژوهشهاي فرهنگي برگزار شد كه در آن انديشمندان و احب نظران به بيان نظرات خود درباره سقراط، فيلسوف بزرگ يوناني پرداختند.در اين سمينار نظرات گوناگوني در خوص سقراط، شخيت و آراي فلسفي ، سقراط، ديالكتيك و گفت وگو، سقراط و ديگران ، تمدن ها، گفت وگو و درس هاي سقراط بيان شد.متني كه از پي مي آيد گزارشي است از چكيده سخنراني دکتر کديور…
adamin
۱۳۸۰/۱۲/۰۵