خوردنی‌ها

میزان خوردنی‌های حلال

خوردن چیزهایی که طبع نوع انسان از آن تنفر دارد، اشیاء نجس، آنچه در راه غیر خدا ذبح شده باشد، اشیا‌ء مضرّ به بدن، و از حیوانات خشکی زی یا هوازی فی الجمله گوشت حیوانات و پرندگان درنده و مردار خوار، خزندگان و حشرات حرام هستند. اینکه اطعمه و اشربه ای توسط پیامبر تحریم شده باشد منتفی نیست. این تحریمهای نبوی به محرمات وحی الهی اضافه می شود. خوردن گوشت در اسلام مباح است، اما به مقدار کم. شکم را گورستان حیوانات کردن کراهت دارد. گیاه‌خواری شرعا رجحان بیشتری دارد.
HMouK
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
حج

مذمت قربانی کردن حیوانات؟

پرسش: با توجه به پاسخ شما به پرسشم درباره‌ی ترک قربانی در حج در صورتی که شرایط به گونه ای تغییر کند که عرفا و اخلاقا قربانی کردن مذموم شمرده شده و نوعی توحش به حساب آید آیا می توان در حج و... از انجام آن پرهیز کرد و دیگران را پرهیز داد؟ در دنیای مجازی هر ساله در عید قربان مسلمانان به این خاطر مورد سرزنش و تحقیر قرار می گیرند. پاسخ: قربانی کردن با ذبح حیوان برای تغذیه‌ی انسان تفاوت چندانی ندارد. بسیار بعید می دانم کشتن حیوانات…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳