استخاره با قرآن

پرسش:
لطفا نظرتان را درباره استخاره با قرآن بفرمایید.
پاسخ:
استخاره منحصرا در امور مباح پس از تامل شخصی و مشورت با اهل فن در صورتی که فرد حیران و مردد باشد مجاز است هرچند عمل به آن هیچ الزام شرعی ندارد. اگر استخاره به دلیل تعطیل فرآیند تصمیم سازی های عقلایی و عدم مراجعه به مشاورین متخصص  باشد یا در ترک واجبات یا ارتکاب محرمات صورت بگیرد قطعا جایز نیست. مراجعه به قرآن صرفا یا غالبا برای استخاره وهن قرآن است. تبدیل شدن استخاره به روش رایج تصمیم گیری در جامعه‌ی ما نشان از نوعی بیماری است. فال زدن با قران هم مجاز نیست. در موارد جایز استخاره با قرآن امری تجربی و ذوقی است.
موفق باشید
محسن کدیور