شهربانو دختر یزدگرد مادر امام سجاد (ع) نبوده است

پرسش: در پاسخ به سوالی گفته اید: ” امام علی ع در هیچکدام از فتوحات بعد از پیامبر ص حضور نداشت. حضور حسنین علیهما سلام را هم مورد اختلاف دانسته اید . ..”
چنانچه عدم حضور آن دو عزیز بزرگوار موثق باشد، پس داستان انتخاب امام حسین ع توسط شهربانو برای همسری  – بعد از جنگ و در مسجد شهر – چه می شود ؟

 

پاسخ:

داستان ازدواج امام حسین (ع) و شهربانو دختر یزدگرد و تولد امام سجاد (ع) از این مادر افسانه ای بی اعتبار است.  به تحقیق مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی علی بن الحسین (ع) در این زمینه مراجعه کنید.

موفق باشید

محسن کدیور