خدعه و دغل

پرسش: قاعده ای داریم تحت عنوان ” الحرب خدعه ” که به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه نسبت می دهند .
در مواردی هم چنین عملکردی رخ داده است.
لکن مولانا جلال الدین رومی در باب داستان ستیز علی بن ابی طالب ع با عمربن عبدود سروده است ” شیر حق را دان منزه از دغل”
خدعه با  دغل چه تفاوتی دارد؟

 

پاسخ:

خدعه تاکتیکهای غافلگیرانه در جنگ نظامی است، و امری مشروع، مستحسن و معقول می باشد. دغل فعلی غیراخلاقی است که نامشروع و حرام است حتی در میدان جنگ. مجاز نیستیم در هیچ عرصه ای از امور غیراخلاقی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم. مراد از خدعه در حرب یقینا دروغ گفتن به دشمن نیست.
موفق باشید
محسن کدیور