مصحف عثمانی مورد تأیید کامل ائمه‌ی اهل بیت (ع)

پرسش:در روایتی آمده است: ابی بکر پیش حضرت علی فرستاد و از وی بیعت خواست علی پاسخ داد که من عهد کرده ام که از خانه جز برای نماز بیرون نیایم تا قران را جمع اوری نمایم و باز وارد است که حضرت علی پس از ۶ ماه با ابی بکر بیعت کرد و این دلیل تمام کردن قران است و نیز وارد است که علی پس از جمع قران  مصحف را بر شتری بار کرده پیش مردم اورد تا نشان دهد.
ایا این قرآن جمع اوری شده با قرآن زمان حیات حضرت رسول (ص) که پس از رحلت ایشان نزد حفصه همسر ان حضرت نگهداری میشده و بعدا مورد استناد قران عثمان (قران فعلی مسلمین) قرار گرفته تفاوت داشته یا خیر؟ و اگر قران حضرت علی (ع) که حاصل زحمات ۶ ماهه ان حضرت مورد توجه و استناد در هنگام  تدوین قران عثما نی قرار نگرفته پس چرا در زمان خلافت ۵ ساله ان حضرت مورد اجرا در میان مسلمین قرار نگرفته است؟

پاسخ:

یک. ترتیب آیات و سور قرآن کریم توسط پیامبر (ص) تعیین و به شکل عمومی به تدریج به مسلمانان اعلام شده است . حافظان و قاریان قرآن کریم به ترتیبی که پیامبر خدا تعیین کرده بود قرآن راحفظ و تلاوت می کردند.
دو. تمام آیات و سور قرآن کریم در زمان پیامبر خدا مکتوب شده بود، هر چند به صورت کتاب در مجلد واحد در نیامده بود.
سه. نسخه های متعددی از قرآن کریم نزد صحابه موجود بوده است و منحصر به نسخ همسران پیامبر از قبیل حفصه و عایشه نمی شده است.
چهار. طبیعی است که برخی از این نسخ کاستی هایی داشته است. هر یک از خلفا برای تدوین نسخه‌ی استاندارد قرآن کریم قدمهایی برداشتند تا اینکه این مهم در زمان خلیفه‌ی سوم جناب عثمان ذوالنورین به نتیجه رسید و نسخه استانداردی از قرآن مورد اتفاق صحابه و اهل بیت فراهم شد.
پنج. اینکه علی بن ابی طالب نسخه‌ی متفاوتی  از قرآن مثلا به ترتیب نزول تدوین کرده بود و به خلیفه‌ی وقت عرضه کرد و از وی پذیرفته نشد، و ایشان هم گفت دیگر آنرا نخواهید دید، مضمون برخی اخبار آحاد است، اما سندا و دلالتا فاقد اعتبار است.
شش. امام علی (ع) در زمان خلافت خود که بسط ید کامل داشت کلمه ای بر خلاف مصحف عثمانی نگفته است. از هیچیک از ائمه (ع) حدیث معتبری در اینکه مصحف عثمانی قرآن حقیقی نیست  وارد نشده است، بر عکس در احادیث معتبری اعتبار قرائت بر اساس همین مصحف را در نماز تایید کرده اند.
هفت. اینکه قرآن حقیقی نزد امام زمان است و در آخرالزمان آنرا عرضه خواهد کرد افسانه ای بیش نیست. در آخرالزمان  تفسیر کتاب کماهو حقه عرضه خواهد شد نه اینکه قرآنی متفاوت با قرآن  موجود آورده خواهد شد.
هشت. آنچه به نام مصحف علی در برخی روایات آمده علاوه بر متن قرآن  شامل آنچه علی بن ابی طالب (ع) از پیامبر   خدا (ص) به عنوان تفسیر شنیده بوده می شده است. این مصحف به زمان ما نرسیده است.
نهم. مصحف عثمانی تنها مصحف جهان اسلام همان قرآنی است که به رسول خدا (ص) وحی شده و ترتیب آیات و سور به دستور رسول خدا تعیین شده است و همین مصحف مورد تایید کامل ائمه اهل بیت (ع) بویژه امام علی بن ابی طالب بوده است. روایاتی که خلاف این را افاده می کنند (از جمله روایاتی که شما اشاره کرده اید) اخبار آحادی هستند که سندا و دلالتا فاقد اعتبارند.