نشانی جدید وبسایت

به نام خدا

به اطلاع می رساند متأسفانه ازتاریخ  شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۲ (۳۰ مارس ۲۰۱۳) وبسایت رسمی محسن کدیور(www.kadivar.com) و ایمیل آن ([email protected]) از دسترس خارج شده است. تلاش برای رفع مشکل ادامه دارد. دلیل مشکل پیش آمده هنوز دقیقا مشخص نشده هرچند برخی گمانه ها منتفی نیست.
ضمن عذرخواهی از کاربران محترم و تشکر از صبوری آنها تا رفع کامل مشکل یادشده، به اطلاع می رساند وبسایت از امروز جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ (۵ آوریل ۲۰۱۳)  در نشانی جدید (
www.kadivar.org) قابل دسترسی است. ایمیل جدید وبسایت ([email protected]) در خدمت کاربران محترم است. بدیهی است به مجرد رفع مشکل، وبسایت در نشانی اولیه قابل دسترس خواهد بود. لطفا در اطلاع رسانی نشانی جدید ما را یاری کنید.
با سپاس از صبوری و محبت شما
وبسایت رسمی محسن کدیور

[email protected]