پیامبر (ص) قبل و بعد از قدرت

پرسش: آیا رفتار پیامبر اسلام با مشرکین در مکه که دوران ضعف اسلام بود با دوران مدینه یکسان بود؟ منظور رعایت  حقوق فردی و اجتماعی مشرکینی است که با اسلام نمی جنگیدند.
انها که تغییر رفتار انقلاب اسلامی را قبل و بعد از پیروزی انقلاب خصوصا خلف وعده های داده شده در پاریس را با مردم با ادعای تغییر رفتار پیامبر با توجه به آیات قران خصوصا آیات اولیه سوره توبه که در رابطه با مشرکینی است که عهد شکنی کردندو یا راه ندادن مشرکین به مسجد الحرام توجیه می کنند.
در یک توجیه عام تر تغییر رفتار بعد از به قدرت رسیدن یک حکومت را نسبت به مردمش عادی تلقی می کنند. لطفا نظر خود را بفرمایید.

 

پاسخ:
پیامبر خدا (ص) با کسی که به مسلمانان متعرض نشده بود و وفای به عهد کرده بود، هرگز نجنگید.  چه در مکه چه در مدینه حقوق مردم را رعایت کرد. قدرت منش و روش او را تغییر نداد.
آیات سوره توبه و انفال و غیر آن تنها درباره‌ی «جنگ تدافعی» است. در این باره کتاب «جهاد در اسلام» مرحوم  آیت الله صالحی نجف آبادی قابل مراجعه است.
پیامبر هرگز خلف وعده نکرد.
موفق باشید
محسن کدیور