رب تال للقرآن و القرآن یلعنه

پرسش: عبارت «رب تال للقرآن و القرآن یلعنه» را از جهت صحت و سقم روایی ارزیابی فرمائید؟

 

پاسخ:

غزالی چنین مطلبی را در احیاء علوم الدین بدون سند ذکر کرده است. مجلسی در بحارالانوار به نقل از کتاب جامع الاخبار  به عنوان حدیثی مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است.

نتیجه: استناد آن به پیامبر (ص) قابل اثبات نیست.

موفق باشید.

محسن کدیور