خلفا و فاطمه زهرا (س)

پرسش: در اینکه صلاح چنین است تا در مواجهه با ذکر نام خلفای ثلاث ، ادب را مراعات کنیم ، حرفی نیست. اگرچه برخی معتقدند لعن ، نفرین است . آن هم به درگاه خدا و با سبّ تفاوت دارد . و فحش را تحذیر می دهند. لکن  مسئله ای که سالهاست در ذهنم قرار نمی یابد و مدام خلجان می کند این است که به عنوان شیعه و محبّ  خانواده اهل بیت علیهم السلام ، در برابر رخدادهای مربوط به حضرت زهرا (س) چه رویکردی اتخاذ کنم ؟ تا هم دلم قرار و طمانیه بیابد  و هم امکان توسعه معاشرت و مرادوه را با برادران دینی اهل سنت پیدا کنم . دو مورد پرحاشیه داریم :
یکی … سیلی زدن به صورت زهرا (س)!
و دیگری … سقط فرزند ایشان – محسن –  صدمه عمیقی که منجر به شهادت پاره تن رسوا خدا ، حضرت فاطمه (س)  شد !
لذا مستدعی اخذ پاسخهایی جامع در این زمینه ام …

 

پاسخ مختصر:

اثبات مطالبی را که درباره نحوه‌ی برخورد خلفا با فاطمه زهرا (س) نقل کرده اید بر اساس منابع معتبر تاریخی بسیار دشوار است. نقد خلفا کاری شایسته است. اما سبّ آنها و هر مسلمانی  بلکه هر انسانی پذیرفته نیست. با لعن هم مشکلی حل نمی شود. لعن را منحصر به موارد مذکور در کتاب خدا و سنت متواتر رسولش می دانم و بس. برای اثبات حقایت اهل بیت پیامبر (ص) راههای بهتری سراغ است.

موفق باشید

محسن کدیور