امکان سالم ماندن اجساد مومیایی نشده‌ی برخی صالحان

پرسش: آیا گزارشهایی که بعضاً ارائه شده در خصوص سالم بودن برخی از اجساد علما نظیر مرحوم شیخ صدوق صحت دارد یا خیر؟ آیا چنین چیزی (سالم ماندن جسم بدون مومیایی شدن) امکان دارد؟

 

پاسخ: نپوسیدن اجساد صالحان (مومیایی نشده) توسط برخی افراد موثق حکایت و در برخی کتب معتبر مکتوب شده است. این امر ممکن است.
موفق باشید
محسن کدیور