معاونت در احتکار دارو

پرسش: من در یک داروخانه تکنسین هستم. متأسفانه صاحب داروخانه که مسئول فنی آن نیز هست اقدام به احتکار برخی داروهای کمیاب می‌کند و از من می‌خواهد که آنها را در اختیار مردم قرار ندهم و در مورد برخی داروهای کمیاب دیگر می‌خواهد که آن‌ها را تنها برای نسخه‌هایی در نظر بگیرم که درآمد خوبی برای داروخانه دارند. می‌خواستم سوال کنم که با توجه به این که من هیچگونه مالکیتی در مورد داروهای داروخانه ندارم و فقط در آنجا کارگر هستم آیا در گناه صاحب داروخانه شریک هستم؟
پاسخ: اگر با نهی از منکر شما صاحب داروخانه از فعل خلاف شرع و اخلاق خود دست نمی کشد، مجاز نیستید در چنین جایی کار کنید. ادامه کار شما معاونت در گناه محسوب خواهد شد. دستمزدی که صاحب کار به شما می دهد با حرام آمیخته است.
موفق باشید.