رجعت

پرسش: در خصوص مقوله‌ی «رجعت» آیا دلایل معتبر و مستندی در دسترس هست؟

پاسخ: رجعت به معنای بازگشت برخی از اموات به زندگی دنیا در آخرالزمان قبل از قیامت از ضروریات اعتقادی نیست. در این زمینه به رساله‌ی رجعت مرحوم آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (منتشر شده در مجموعه‌ی رسائل ایشان) مراجعه فرمائید.
موفق باشید.