ختم انعام و نماز امام زمان

پرسش: آیا برپایی مجالسی مثل نماز امام زمان یا ختم انعام پایه و اساس درستی دارد یا از جمله ابداعات شیعیان در دهه های اخیر است؟

 
پاسخ:
الف. برای اینگونه مستحبات عبادی ادله‌ی معتبری در دست نیست. اکثر قریب به اتفاق خواص سوره  ها به مشکل ضعف سند مبتلاست.
ب. ختم سور قرآن از جمله سوره مبارکه انعام برای تدبر کاری شایسته است.
ج. از پیشینه‌ی تاریخی این اعمال اطلاع قابل اعتنایی ندارم.
موفق باشید.

۱۵ مرداد ۱۳۹۲