خضر اسوه نیست

پرسش: سوالم مربوط به داستان خضر و موسی است انجایی که خضر کودک بی گناهی را به دلیل اینکه در آینده والدینش را گمراه می کند  از بین می برد این عمل به صورت قطعی با اخلاق انسانی در تضاد است خواستم نظرتان را راجب این موضوع بدانم.

پاسخ:
عبد صالح قصه‌ی موسی (خضر) علمی ماورای انسان عادی داشته است و برای تنبّه موسی کلیم الله با وی مواجه شده است. قرآن هرگز به کسی توصیه یا اجازه‌ی تأسی به خضر را نداده است. قضیه‌ی خضر همانند قضیه‌ی ملائک است، همچنانکه آنها نمی توانند اسوه‌ی انسانها باشند، خضر نیز اسوه محسوب نمی شود. رعایت اخلاق انسانی و شرع  زیبنده‌ی انسانهای متعارف است. خضر انسان متعارف نبوده است.
ما آدمیان علمی محدود داریم و موظف به رعایت احکام اخلاق و شرع هستیم و مطلقا مجاز نیستیم به ایشان اقتدا کنیم. کشتن فرد بیگناه به دلیل اطلاع از انحراف وی در آینده مجوز قتل وی نیست و اگر چنین عملی مرتکب شویم قتل نفس محترمه و گناه کبیره مرتکب شده ایم.

موفق باشید

۱۷ مرداد ۱۳۹۲