حکومت سکولار دموکراتیک

پرسش: من یک فرد بی خدا هستم. اگر مردم ایران همانند سال ۱۳۵۸ در یک همه پرسی شرکت کنند و به جمهوری دموکراتیک سکولار رای دهند، به نظر شما آیا انها مجاز به داشتن چنین حکومتی هستند؟ اگر پاسختان منفی است شما چگونه مردمی که اکثریتشان علیه شما هستند را مدیریت خواهید کرد؟ لطفا شفاف و صریح پاسخ دهید.

 
پاسخ:

مردم مجازند که هر حکومتی از جمله جمهوری سکولار دموکراتیک را برای خود انتخاب کنند و هیچکس اخلاقا و شرعا مجاز به تحمیل حکومتی خلاف عقیده آنها با زور نیست.
من در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی برتری جکومت سکولار دموکرتیک را بر حکومت دینی و عدم امکان برقراری تئوکراسی (theocracy) / حکومت دینی را اثبات کرده ام. از جمله به حکومت دموکراتیک سکولار فکر می‌کنم

موفق باشید.

۲۲ مرداد ۱۳۹۲