مقدمه‌ی واجب

پرسش: آیا کسی که شب قصد خواب دارد بر او واجب است که برای بیدار شدن نماز صبح ساعت کوک کند یا تمهیداتی اینگونه مهیا نماید که برای نماز صبح بیدار شود و در واقع سوال کلی تر اینکه آیا مهیا کردن مقدمات انجام عمل واجب، خود نیز واجب است؟

 

پاسخ: مقدمه واجب واجب است. اگر اطمینان داریم برای بیدار شدن نماز صبح می باید مثلا ساعت کوک کنیم موظیم چنین کنیم. وجوب مقدمه واجب از ملازمات عقلیه است و فقهای اصولی به آن باور دارند و اختلافی نیست.

موفق باشید

۲۴ مرداد ۱۳۹۲