منابع و قائلان نظریه‌ی علمای ابرار

پرسش:  آيا منبع (كتاب و غيره) مكتوبى درباره نظريه علماى ابرار وجود دارد كه ما به آن رجوع كنيم؟

 
پاسخ: برخی منابع اصلی را در مقاله زیر معرفی کرده ام: قرائت فراموش شده ؛ بازخوانی نظریۀ ‘علمای ابرار’ ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل ‘امامت’

 

 

پرسش: آيا از ميان علماى برجسته شيعه چه متقدم و چه متاخر فرد و يا افرادى هستند كه به نظريه علماى ابرار اِعتقاد داشته باشند؟

 
پاسخ: در مقاله پیش گفته به نام ایشان اشاره شده است: از سلف صالح متقدم مشایخ قم ازجمله احمدبن محمدبن عیسی اشعری، ابن غضائری، ابن جنید اسکافی و ابن قبه‌ی رازی (تاحدودی) و از فضلای متاخر سید حسین مدرسی طباطبائی به این نظریه قائلند.

 

 

پرسش: از بين دو نظريه امامت (سنتى و علماى ابرار) شما به كدام نظريه اعتقاد داريد؟

 

 
پاسخ: نظریه‌ی علمای ابرار نظر مختار من در بحث امامت است.

 
پرسش: نظر استاد فقيه تان مرحوم آيت الله منتظرى و نيز دوست فقيدتان مرحوم قابل را هم درباره نظريه علماى ابرار با ما در ميان بگذاريد.

 
پاسخ: از مرحوم استاد و دوست مرحوم اثر مکتوبی در این زمینه در دست نیست.

موفق باشید

۲۶ مرداد ۱۳۹۲