همزاد، جادو و جن

سوال من راجع به يک سري موضوعات مثل جادو كردن ديگران و همزاد داشتن و ربط دادن يک سري مشكلات زندگي يا حتي مشكلات عصبي به اين جور موارد است! مي‌خواستم بدانم به نظر شما همچين مواردي صحت دارد؟ آیا می شود كه كسي به خاطر داشتن مثلا همزاد كافر مشكل داشته باشد؟ درباره‌ بحث جادو چيزهايي شنيدم ولي بحث جن و همزاد و اينها به نظرم خيلي نامتعارف و غير ممكن مي آید!

پاسخ:
ربط دادن مشکلات زندگی به همزاد از جمله خرافات و فاقد مستند معتبر دینی است.
سحر و جادو تصرف در قوای ادراکی انسانهای ضعیف است که شرعا حرام می باشد.
بنا بر قرآن کریم جن از جمله مخلوقات الهی است. اطلاع ما از این موجود و عملکرد آن بسیار اندک است و بسیاری مطالبی که در این باره در افواه است صحیح نیست و ریشه ای ندارد.

۳ شهریور ۱۳۹۲