معامله‌ی غبنی

پرسش: اینجانب در یکی از کشورهای اروپایی در یک بنگاه خرید و فروش ماشین های دست دوم کار می کنم. مشتری هایی که به ما مراجعه می کنند اغلب از قیمت ماشین خود در بازار اطلاعی ندارند. هنگامی که برای فروش ماشین خود به ما مراجعه می کنند ما قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی خودرو در بازار به آنها پیشنهاد می کنیم و اغلب آنها هم با رضایت قبول میکنند.ل طفا در زمینه این معاملات و سود حاصل از آن اظهار نظر فرمایید.

 
پاسخ:
معامله مورد اشاره شرعا معامله‌ی غبنی نامیده می شود. معامله صحیح است، اما فروشنده خیار غبن دارد، یعنی هر زمان که از قیمت واقعی خودروی خود مطلع شد در صورتی که قیمت معامله شده با قیمت واقعی عرفا تفاوت فاحش داشته باشد، حق فسخ معامله را دارد، به شرطی که در ضمن معامله خیار غبن خود را ساقط نکرده باشد.
این وظیفه‌ی فروشنده است که قبلا از قیمت واقعی متاع خود اطلاع حاصل کند. اگر فروشنده از خریدار قیمت واقعی جنس نپرسد ظاهرا وظیفه ای بر خریدار نیست. اما اگر بپرسد خریدار یا نماینده وی مجاز به دروغ گفتن نیست. اولی این است که شما به مشتریان خود توصیه کنید قبلا مستقلا از قیمت واقعی جنس خود تحقیق کنند و سپس به فروش اقدام کنند.

 

۱۷ شهریور ۱۳۹۲