باورهای خرافی به آیات قرآن

پرسش: در میان بعضی از دینداران سطحی این باور وجود دارد که آیات قران دارای رمز هست و خواندن بعضی از آیات برای دوای درد های جسمانی یا گشایش کارها مفید است. از چه زمانی این مسائل در میان شیعیان باب شده است. آیا این اعتقاد خرافات است یا خیر؟ و اگر خرافات است میتوان یکی ازدلایل عقب ماندن مسلمانان را اعتقاد به این مسایل و عدم تلاش و توجه به علم و دانش روز دانست؟
پاسخ:
الف. آیات قرآن ظاهر و باطن دارند. باطن قرآن رمزآلود است. عارفان در مقام کشف معنای باطنی آیات هستند.
ب. اما اینکه خاصیت برخی آیات و سور شفای بیماریها، تسکین دردها یا رفع مشکلات است مبتنی بر برخی روایات است. و ارتباطی با باطن رمزآلود قرآن ندارد.
ج. چنین باوری اختصاصی به شیعیان ندارد و در دیگر فرق اسلامی هم یافت می شود.
د. اغلب قریب به اتفاق این روایات فاقد صحت سندی هستند بلکه از روایات مجعول محسوب می شوند و انتسابشان به پیامبر و ائمه قابل اثبات نیست.
ه. تلاوت آیات همراه با عمل به مفاد انها یقینا تاثیر دارد.
و. باور به تاثیری که در متن آیه ذکر نشده و دلیلی بر صحت سند روایت مرتبط با آن نیز در دست نیست در زمره‌ی خرافات است.
ز. خرافات را گرفتن و مفاد حیات بخش کتاب خدا را فراموش کردن از اسباب عقب ماندگی مسلمانان است.

۵ آبان ۱۳۹۲