یک کتاب خوب درباره‌ی تهذیب نفس

پرسش: می خواستم نظرشما را راجع به کتاب راه روشن بدانم، آیا توصیه میکیند؟ آیا کتاب دیگری در زمینه تهذیب نفس پیشنهاد می کنید؟ مشخصا می خواستم روش کنار گذاشتن صفات بد را بدانم.
پاسخ:
کتاب راه روشن ترجمه كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ملامحسن فیض کاشانی (مترجم محمد صادق عارف، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲ ، ۸ جلد) کتاب خوبی است . من اصل عربی کتاب را خوانده ام و همواره به آن مراجعه کرده و می کنم، و استفاده از کتاب فیض یا ترجمه‌ی آن را توصیه می کنم. کتاب فیض یکی از مهمترین کتابهای تهذیب نفس در تشیع است. اصل کتاب ویرایش شیعی احیاء علوم الدین غزالی مهمترین کتاب اهل سنت در حوزه‌ی تهذیب نفس است.

۲۵ آبان ۱۳۹۲