شهادت همه ائمه؟

پرسش: آیا سند دقیقی در دست داریم تا اثبات نماید ائمه (ع) همه به شهادت رسیده اند یا آنچه ما شیعیان به آن باور داریم (شهادت ائمه علیه سلام) یک اعتقاد است نه واقعیت تاریخی؟

 
پاسخ:

طبق تحقیق شیخ مفید از میان ائمه فقط امیرالمومنین علی (ع) و حسین بن علی (ع) به شهادت رسیده اند و نُه امام دیگر به قتل نرسیده اند. هیچ دلیل معتبری درباره به شهادت رسیدن تمام ائمه هم در دست نیست. عدم باور به شهادت ائمه هیچ خللی به تشیع فرد نمی زند.

موفق باشید

۲۲ دی ۱۳۹۲