رابطه امام علی و خلفا

پرسش- خطبه شقشقیه که در انتقاد از خلفا آمده است به لحاظ سندی در نهج البلاغه چگونه است؟ در کتب دیگر چه؟ حضرتعالی در بررسی هایتان در کتب تاریخی در مورد رابطه امام علی (ع) با خلفای راشدین به کجا رسیده اید؟ آیا این رابطه خوب و دوستانه بوده است همانگونه که اهل سنت می گویند یا اینکه بد و غیر دوستانه بوده است همانگونه که شیعیان می گویند؟

 
پاسخ:
خطبه شقشقیه قبل از سید رضی در نهج البلاغه در کتب زیر نقل شده است: ابن قبه در الانصاف، شیخ صدوق در معانی الاخبار و علل الشرائع، شیخ مفید در الارشاد و الجمل. از اهل سنت ابوالقاسم بغدادی امام البغدادیین و ابن ابی الحدید در شرح معروف خود بر نهج البلاغه این خطبه را تلقی به قبول کرده اند.

سند این خطبه در حد امور تاریخی قابل قبول است.

رابطه امام علی با خلفای راشدین همکاری انتقادی بوده است. در امور مرتبط به اصل اسلام امام از هیچ همکاری مطلقا ابایی نداشته اند. در عین اینکه انتقادات منصفانه خود را هرگز کتمان نمی کردند.

اهل بیت (ع) و سه خلیفه روابط خویشاوندی (ازدواج از هر دو سو) داشته اند.
موفق باشید

۲۳ دی ۱۳۹۲