محدودیتهای عقل و نیاز به پیامبر

پرسش: در سخنرانیتان واقع در دانشگاه تگزاس فردی از شما پرسید چرا اکنون پیامبری نازل نمی‌شود و شما فرمودید “چون الان عقلمان می‌رسد” بنابر این این شبهه پیش می آید که  در حال حاضر عقل بشر فراتر از نزول یک پیامبر شده است لذا همانگونه که در گذشته شریعت پیامبری که کامل تر از شریعت پیامبر گذشته بود ، حجت خدا بر زمین میشد ، عقل بشر اکنون میبایست حجت خدا باشد و نیازی به دین نیست. لطفا تبیین بفرمایید.

 
پاسخ:
معنی عقلمان می رسد قضیه موجبه کلیه نیست که عقلمان به همه چیز می رسد. در آنچه توان عقل هست امکان پیش روی داریم. اما عقل آدمی محدودیتهایی دارد و همان محدودیتها نیاز ما را به خدا و پیامبر و وحی اثبات می کند. ما به آخرت، غیب، عوالم ماورایی از قبیل ملکوت و جبروت دسترسی نداریم. جزئیات عبادات و مناسک و شبه مناسک برما مخفی است. در حوزه‌ی غیرمعرفتی نیز اگرچه عقلمان به اخلاق می رسد اما ضمانتهای دینی بالاترین حامی اخلاق است.
موفق باشید.
۲ اسفند ۱۳۹۲