فهرست نقدهای کتاب دفتر عقل

نقدهای کتاب دفتر عقل

مجموعه مقالات فلسفی کلامی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ۴۸۳ صفحه

 

– علي ملكي ميانجي، نقد مقاله‌ی عقل و دين [از نگاه محدث و حکیم]، دو ماهنامه كيهان انديشه، شماره ۴۵، دي ۱۳۷۱، ص ۱۶۹-۱۵۹؛ کتاب علامه‌ی مجلسی: اخباری یا اصولی؟ قم، ۱۳۸۵، ص ۱۳۰-۹۹.

– علي ملكي ميانجي، نقد عيار [نقد مقاله‌ی عيار نقد در منزلت عقل]، دو ماهنامه كيهان انديشه، شماره ۴۹، شهريور ۱۳۷۲، ص۷۱-۴۵؛ کتاب علامه‌ی مجلسی: اخباری یا اصولی؟ قم، ۱۳۸۵، ص ۲۱۶-۱۳۱.

– سعید رحیمیان، سخنی در نقد عیار [پاسخ به مقاله نقد عیار علی ملکی میانجی]، دو ماهنامه كيهان انديشه، شماره ۵۰، آبان ۱۳۷۲، ص۱۷۲-۱۷۰.

– محمدکاظم انبارلوئی، دوستان ایرانی ما [نقد مصاحبه‌ی گفتگو از منظر مباني ديني]، سرمقاله‌ی روزنامه رسالت، ۲ دی ۱۳۷۴.

معرفی کتاب دفتر عقل، روزنامه اطلاعات، ۴ خرداد ۱۳۷۷.
– شراره صدیقی، معرفی کتاب دفتر عقل، هفته نامه طبرستان سبز، ۶ مرداد ۱۳۸۰.