مرداد ۴, ۱۳۹۳

فهرست نقدهای کتاب دفتر عقل

شش نقد و بررسی کتاب دفتر عقل مجموعه مقالات فلسفی کلامی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ۴۸۳ صفحه