داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

برنامه‌ی افق، صدای آمریکا (VOA)، سیامک دهقان‌پور

با حضور محسن کدیور و فرزین وحدت

پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ۴ سپتامبر ۲۰۱۴

پروتستانیسم اسلامی واژه مبهمی است که جز در دستگاه فکری مرحوم علی شریعتی به ندرت توسط دیگر روشنفکران و نواندیشان مسلمان اعم از سنی و شیعه به‌کارگرفته‌شده است. بنیادگرائی اسلامی سنی و شیعی هیچ ربطی به روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی ندارد. اگر قرار باشد برای داعش و اخواتش معادلی در ایران یافت شود باید در میان مشروعه خواهان، فدائیان اسلام، و زمامداران جمهوری اسلامی ردش را پیگیری کرد نه روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی. اینها نعل وارونه‌زدن و آدرس غلط دادن است. «خلافت سنی» روی دیگر سکه‌ی «ولایت فقیه شیعی» است.