نذر

پرسش: نذر در دین اسلام چه جایگاهی دارد و درباره این شیوه نذر و نذورات که در جامعه ایران رواج دارد چه نظری دارید؟

 

پاسخ:

نذر تعهد شرعی فعل یا ترک فعل مباح (به ترتیب مستحب و مکروه) برای خدا است در قبال امری منتظرالوقوع. نذر از امور مجاز شرعی است و در صورت به عهده گرفتن آن، انجامش شرعا واجب است.
از جزئیات شیوه انجام آن در ایران اطلاع دقیق ندارم. سوء استفاده و افراط و تفریط در هر امر پسندیده ای ممکن است و باعث تاسف.

موفق باشید.