پیامبران و خاورمیانه

پرسش: چرا تمامي پيامبران اولي العزم و كليه پيامبران غير اولي العزم شناخته شده، در يك محدوده جغرافيايي محدود (خاورميانه) ظهور كرده اند و مردم ساير نقاط زمين از اين نعمت بي بهره بوده اند؟

 

پاسخ:

این پرسش در ضمن استیضاح یک مسلمان از من پرسیده شد و عرض کردم پاسخ مناسبی برای آن ندارم.
البته در قرآن به اسم تنها ۲۷ پیامبر اشاره شده است. دلیلی نداریم که غیر از ایشان پیامبری نبوده است. تاریخ مکتوب ما نیز به بیش از چند هزار سال نمی رسد. اینکه پیامبران دیگری بوده باشند و ما از آنها خبری نداشته باشیم منتفی نیست.

موفق باشید