هویت آدمی بعد از مرگ

پرسش: پاسخ جناب عالي درجواب سوال دائمي بودن قسمتي از سلولهای بدن و موضوع إثبات روح براي اين جانب قدرى گنگ ومبهم افتاد اين حقير دائمي بودن انها مخصوصا سلولهاي عصبي را معادل منيت پنداشته ام ولي در پاسخ جناب استاد بحث أخرت مطرح گرديده است با تشكر توضيح بفرماييد .

 

پاسخ:

دائمی بودن شامل دنیا و اخرت می شود. اگر منحصر به دنیاست معنایش موقت بودن است. سلولها بر دو قسم هستند برخی هر چند سال یک بار تجدید می شوند برخی با عمر بدن آدمی زنده اند. اما هر دو گروه با مرگ آدمی می میرند پس دائمی نیستند. گروه دوم در دنیا با آدمی ملازمند اما در اخرت حتی همین گروه هم هویت آدمی را نمی سازند.

موفق باشید.