تفکیک جنسیتی

پرسش: با توجه به اینکه هر از گاهی بحث تفکیک جنسیتی در ایران داغ می شود و عده ای از آن با عنوان حکم صریح اسلام یاد می کنند، از جناب عالی تقاضا دارم امثال من را روشن بفرمایید که آیا دستوری یا توصیه ای برای تفکیک جنسیتی از سوی شارع مقدس صادر شده است؟ اگر بله در چه زمینه هایی؟ آیا تفکیک زن و مرد در نماز واجب شرعی است؟

 

پاسخ:

اختلاط با نامحرم مجاز نیست. مراد از اختلاط تماس بدنی و مشابه با آن است. سخن گفتن در حد متعارف مشکلی ندارد.
در حج تفکیک جنسیتی نیست!
در نماز صرفا داشتن صف مجزا توصیه شده، زدن پرده یا مانند آن هم حتی لازم نیست.